De melkkoeien worden gehouden op een grupstal, waar de koeien ruim staan ingestrooid op stro. ’s Zomers genieten de melkkoeien weidegang.  De melk wordt op het bedrijf zelf verkaast en verkocht, in de winkel zijn ook andere zuivelproducten te vinden.

Met het oog op de eigen kaasmakerij en dierwelzijn, koecomfort en hygiëne in een hoog vaandel staan.  In de zoektocht naar een geschikt stalsysteem waarbij voorgenoemde punten in excelleren is de familie bij ons uitgekomen. Gezamenlijk zijn de wensen van de familie uitgewerkt tot een stalontwerp: een vrijloopstal met houtsnippers met beluchting als bodembedekking in combinatie met een automatisch melksysteem.

Dat de nieuwbouwstal voldoet aan de uitgangspunten van de familie, wordt nog eens benadrukt door het verkrijgen van de subsidie voor Integraal Duurzame Stallen. De vrijloopbedding, het automatisch melksysteem, de geïntegreerde kaasmakerij, alsook de energiebesparing onder andere door het toepassen van zonnepanelen maken dit project tot unicum.

Huiskamp Agra Service heeft de benodigde vergunningen voor de bouw van de stal verzorgd, alsook de aanbesteding voor de bouw van de melkveestal. Tijdens de bouwperiode heeft Huiskamp Agra Service als een spin in het web, de samenwerking tussen alle betrokken partijen gecoördineerd. Resultaat is een prachtige, ruime stal waar de familie nog jaren met plezier in vooruit kan.